ภูเก็ต อีกแล้วจ้า

ญี่ปุ่นใสใส หัวใจว้าวุ่น

ภูเก็ต สนุกสนาน เบิกบาน จานกระจาย

ชีวิตก็งี้แหละ 🥴

พัทยา มากี่ทีไม่มีเบื่อ

ตลาดน้อย ที่มากไปด้วยงานอาร์ต

วัดอรุณ สง่างามเสมอ

เชียงรายรำลึก คึกคักจริงๆ

กวางโจว…..โอ้โห ไม่ธรรมดา

เพชรบูรณ์ ไหว้พระธาตุผาซ่อนแก้ว

Jint

หวัดดีค่ะ เราชื่อจิ๊น เราอยากให้ Blog นี้เป็นพื้นที่ที่เราได้แชร์เรื่องราวการเดินทางของเรา อยากให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านได้มีความสุขกับ Blog นี้นะคะ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store